БСП и левицата: поуките от миналото, решенията за бъдещето – Част IV

проф. д-р Боян Дуранкев – 20 октомври 2020

Продължение на: БСП и левицата: поуките от миналото, решенията за бъдещето – Част III

 

13 изводa за левицата и БСП

Синтезирано казано:

 1. Капитализмът е хищнически и загниващ, на етапа на спад. Развитието не се мери с показателя икономически растеж. Капитализмът разрушава икономическата система („печалбата над хората“), социалната система, природната система.
 2. Две основни класи продължават да съществуват: собственици на средства за производство (капиталисти) и наемна работна сила (пролетариат). Капиталът обаче експлоатира и потребителите (не е подробно разгледано у Маркс, но е факт).
 3. По революционен път – особено в една страна – капитализмът не може да бъде сменен. Засега еволюцията остава основна форма на утвърждаване на левите идеи.
 4. Левицата е широката територия на политическите идеи, социалистите са ядрото.
 5. Комунизмът е идеал, но „на всекиму според потребностите“ при ограничени природни ресурси засега е само хипотетична възможност.
 6. Най-простичко казано, социализмът означава система, при която всеки се труди според способностите си (а държавата е длъжна да ги развива по равно!) и получава според количеството и качеството на своя труд. Неизменно икономическо условие: обществена (не държавна –като съдържание!) собственост върху средствата за производство; обществен контрол върху частната собственост. Лична собственост върху предметите за потребление.
 7. Личната икономическа свобода – при състезаващи се инвестиционни проекти – е предпоставка за развитието на икономиката. Без икономическа свобода няма друга свобода.
 8. При социализма при първичното разпределение на доходите остават три съставни икономически потоци: (1) амортизация на обществените средства за производство и стойност на предметите за производствено потребление; (2) заплата на наетите лица; (3) печалба за обществото. Печалбата от обществените предприятия се насочва за извънпроизводствено потребление и обществено натрупване.
 9. Идеите в програмата на БСП трябва да се очистят от сиромахомилски, либералдемократски и социалдемократски влияния.
 10. Две неща липсват за организирането на социалната промяна. Първо, левицата да се обедини организационно (не под „шапката“ на БСП, а равноправно) – като опит за влизане в парламента. Това е трудната задача. Второ, да се създаде нова организация, която наистина изповядва идеите на тесните социалисти.
 11. Левицата може да се обедини под Минимална програма за социално-икономическа промяна. Без гръмки и невъзможни за изпълнение обещания, но професионално и принципно.
 12. Юридически обединението на левицата трябва да се организира през септември-октомври 2020 г., за да може да се кандидатства в националните и местните демократични институции. За целта е необходимо разработването и приемането на Минимална програма на българската левица.
 13. Ако левицата не иска и не може да се обедини, необходима е регистрацията на нова БСП-т.с. или на обединение на тесните социалисти в БСП (Устав на БСП, Чл. 37. (1) За участие на социалисти и симпатизанти във формирането и провеждането на партийната политика могат да се създават идейно-политически и професионално-творчески партийни структури – дискусионни клубове, обединения и федерации.)
 1. Минималната програма на левите и социалистите

Крайната цел на партията на социалистите е насочена към премахване на капитализма. Но тъй като тази цел не може да бъде постигната в близко бъдеще, и понеже социалистите и левицата нямат пълно покритие на интересите и ценностите си, то може да се приложи една минимална програма от по-лесно осъществими искания с хоризонт 2025 г. Повечето хора в България също искат минималното, както при революциите от 1968 г.: „аз не искам да съм богат, не искам да съм герой, искам единствено да живея“[49].

Възможни „опорни точки“ на Минималната програма до 2025 г.:

 • За демографско развитие на България
 • пълно задоволяване на нуждите от детски ясли за детски градини и училища във всички български градове;
 • безплатни и равни условия за достъп на българските деца до образование, здравеопазване, култура;
 • изграждане на евтини и качествени държавни и общински жилища за семейства до 40 годишна възраст с деца;
 • финансово-икономическа защита на българското семейство чрез семейно подоходно облагане и прогресивни данъци; годишни субсидии, включително чрез връщане на част от данъка, на семействата с доходи под жизнения минимум;
 • минималната работна заплата на специалистите с висше образование, работещи по специалността, да бъде с 2/3 над минималната работна заплата за страната;
 • „данъчна ваканция“ върху ДФЛ за завършилите бакалаври и магистри за 4 години след това;
 • минималната пенсия да доближи 2/3 от минималната работна заплата;
  • За опазване и възпроизводство на природната среда
 • пълна защита на невъзпроизводимите и частично възпроизводимите природни обществени ресурси;
 • разрешаване на концесиониране максимум до 20 години;
 • свеждане на депонирането на отпадъците под 50% и забрана за внос на отпадъци от чужди страни;
 • мораториум върху всякаква промяна на статута на „Екологична мрежа Натура 2000“;
 • осигуряване на обществен достъп до всички плажове, реки и планини;
 • премахване на всички незаконно построени обекти;
  • За развитие на структурата на българската икономика
 • равенство на обществената, държавната, общинската и частната собственост
 • равенство на заплащането на труда независимо от формите на собственост;
 • електронизация на държавните услуги и намаляване на административния апарат;
 • преимуществено развитие на съществените сектори на икономиката
 • възможно най-висока защита на националния капитал;
 • плавно увеличаване на дела на обществената собственост към 50%;
 • приемане на европейска минимална работна заплата
  • За развитие на политическата система
 • демонополизиране на сегашната политическа система
 • един глас на парламентарни избори да е равен на 1 лев държавна субсидия за всички участващи в изборите;
 • провеждане на национални и местни референдуми на основата на минимално изискване от 10% от българските пълнолетни граждани;
 • преход към електронно гласуване.

 

[49] Фалачи, Ориана. 1968. Дневник на една преломна година. Издателство „Ciela“, С., 2018 (2017), с. 30.

Студията е публикувана в сп. „Политически хоризонти“, Бр. 5, октомври 2020, с. 23-48

Releated

БСП и левицата: поуките от миналото, решенията за бъдещето – Част III

проф. д-р Боян Дуранкев – 20 октомври 2020 Продължение на: БСП и левицата: поуките от миналото, решенията за бъдещето – Част II Организации и взаимодействие Отхвърлянето на неолиберализма и елиминирането на капитализма изискват нещо повече от добри идеи и силна воля на една единствена партия. Пред лицето на толкова много ненужни страдания и несправедливости няма […]

БСП и левицата: поуките от миналото, решенията за бъдещето – Част II

проф. д-р Боян Дуранкев – 20 октомври 2020 Продължение на: БСП и левицата: поуките от миналото, решенията за бъдещето – Част I Идеи на левицата и на БСП Навсякъде по света левицата (с изключително богато съдържание на разнообразни идеи) издига предложения за развитие на демографската система, за възпроизводство и опазване на природната система и за […]