Съвсем скоро Китай ще е номер 1. Във всичко. – DW (Български)

Съвсем скоро Китай ще е номер 1. Във всичко.  DW (Български)