Le Monde: Най-голямата рецесия от 1946 – 2020 г. беше най-лошата година за американската икономика през целия следвоенен период – Поглед Инфо

Le Monde: Най-голямата рецесия от 1946 – 2020 г. беше най-лошата година за американската икономика през целия следвоенен период  Поглед Инфо