Към момента като индикативна дата за прекратяване използването на въглища в България е 2038 г., каза премиерът Стефан Янев – БТА (абонамент)

Към момента като индикативна дата за прекратяване използването на въглища в България е 2038 г., каза премиерът Стефан Янев  БТА (абонамент)…