Историческата комисия с РСМ не се движи по графика на актуалния политически живот, тя има свой и той е преглед на учебниците, коментира проф – БТА (абонамент)

Историческата комисия с РСМ не се движи по графика на актуалния политически живот, тя има свой и той е преглед на учебниците, коментира проф  БТА (абонамент)…