КОНТАКТИ

КРУП ИМПЕКС
Адрес: гр. София, ул. д-р Стефан Сарафов №22
Тел: 088/ 4716511, 087/ 6880886
Email: office@krupimpex.com
www.krupimpex.com

 

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
www.cem.bg

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА